.

.

Vítejte na našich stránkách...

Motto:

"Nejlepší záruka štěstí

je dělat věci nejlépe,

jak to umíš, s tím,co máš"...
.

.

.


Hrčava a současnost.

.

.

Polákům i Čechům se

po sobě stále stýská,

nazpívali společnou píseň

.

.

"Film o hrčavském

gajdošovi Pavlu Zogatovi."

( historie a místní lidové zvyky)
Založení Hrčavského Muzea:

     Roku 2019 vydal Obecní úřad Hrčava veřejnou soutěž na výběrové řízení o využitelnosti staré školy, která již přes 8 let chátrala, byla zavřená. Do nabídkového řízení se přihlásil Artim Michal, s projektem na záchranu historické budovy a založením Muzea. Na základě historických skutečností dějin pohraniční obce Hrčava, jejich obyvatel, která byla do daného času jen přilehlou osadou Polské obce Jaworzinka, byla sepsána petice žádající přímo pana prezidenta T.G.Masaryka, o úpravu pohraničí a přidělení obce pod Československou státnost. Proto bylo klíčové, v této době, zajistit vzdělanost obyvatel nově vzniklé obce v jazyce českém a to byl základní kámen založení "Česká škola Obecná" T.G.M. S Hrčavou jsou spojovány významné osobnosti, prezidenti Československa, T.G.Masaryk / 1924, Eduard Beneš / 1938 a první prezident České republiky p.Václav Havel / 1993. Pokud vezmeme v úvahu historickou, přes 96 letou celodřevěnou budovu staré Masarykovy školy, se Artim Michal rozhodl založit první Hrčavské Muzeum v budově staré školy. Proto právě v tomto období probíhá oprava a úprava celé budovy pro konkrétní účel Hrčavského Muzea, který bude jak pro místní obyvatele, tak pro turisty a návštěvníky obce silným magnetem propojující historii se současností a i pro další generace. Před nedávnem se na Hrčavě a blízkém okolí natočila již dětem známá pohádka s panem Karlem Gottem v hlavní roli ,,Když draka bolí hlava,,.

I touto cestou Vás zveme k nám…

 

ZWZlOTZmM