.

.

Vítejte na našich stránkách...

Motto:

"Nejlepší záruka štěstí

je dělat věci nejlépe,

jak to umíš, s tím,co máš"...
.

.

.


Hrčava a současnost.

.

.

Polákům i Čechům se

po sobě stále stýská,

nazpívali společnou píseň

.

.

"Film o hrčavském

gajdošovi Pavlu Zogatovi."

( historie a místní lidové zvyky)Obchodní partneři »

Foto: Ing. Vojtech DÚLIng. Vojtech DÚL

* Garant akreditovaného vzdělávacího programu MŠMT - LEKTOR
garant akreditovaného vzdělávacího programu MŠMT - Řízení podnikových procesů (RPP)
garant akreditovaného online vzdělávacího programu MŠMT - Základy řízení lidských zdrojů v podniku
první certifikovaný lektor Dale Carnegie Leadership® a první ředitel této organizace na Slovensku (1995-1998)
absolvent EEP (Executive Excellence Program) v Kalifornii (1997-1998); USA
absolvent Bandlerovho institutu NLP - Licensed Practitioner of Neuro-linguistic Programming® (2010); Budapešť; Maďarsko
jednatel společnosti generativní, s.r.o.

* Historie společnosti:
Společnost generativní, s.r.o. vznikla 12. 02. 2002 nové úpravy fyzické osoby na novou právní formu, na společnost s ručením omezeným.
* Mise:
Filozofií naší společnosti je fakt, že základem úspěchu a sebeprosazování se v životě je efektivní komunikace (tak verbální, tak i nonverbální).
Rozvojem osobních dovedností a postojů zlepšujeme jednotlivců, kolektivy a firmy, měníme jejich pracovní návyky, smýšlení a způsob komunikace.
* Cíl:
Naším hlavním cílem je zlepšit komunikaci (osobní, obchodní, řídicí, týmovou, prezentační) prostřednictvím našich vzdělávacích kurzů.
Ostatní cíle:
Zlepšovat vnitrofiremní a mimofiremnú komunikaci
Implementovat zahraniční a vlastní know-how na slovenské poměry
Prostřednictvím manažerských kurzů interaktivním způsobem vzdělávat manažery, lídry, pracovníků obchodu a marketingu
Realizovat analýzu vzdělávacích a prezentačních aktivit v zájmu jejich maximálního efektu
Analyzovat komunikační situaci v podnicích
Vzdělávat podnikatele, a tím přispívat ke zvýšení a ke zkvalitnění jejich podnikatelských aktivit
* KURZY:
- Rozvoj komunikačních dovedností
- Rozvoj obchodních dovedností
- Rozvoj prezentačních dovedností
- Rozvoj řídících dovedností
* Akreditované kurzy MŠMT č. 1515/2013/132
* Vzdělávací (modulový) program: ŘÍZENÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ č. 1515/2013/132/2
* Vzdělávací (nemodulový) program: LEKTOR č. 1515/2013/132/1
* Vzdělávací (nemodulový) online program: ZÁKLADY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PODNIKU č. 1515/2014/88/1


* Kontakt: generativ@generativ.sk // Tel: +421 903 606 469
  www.generativ.sk

NGVlMWY2M